Organisatieverandering is een essentieel en inherent onderdeel binnen het werk en speelt hierdoor een rol in ieders professionele ontwikkeling. De mate waarin we omgaan met veranderingen door de keuzes die we maken, bepaalt grotendeels de kwaliteit van onze (mentale) kracht en prestaties. Als mens én als organisatie. Inmiddels weten we dat mentale kracht net zo trainbaar is als fysieke kracht. 

PerZeus heeft vanuit dit uitgangspunt een leergang ontwikkeld waarbij we de nieuwste inzichten en technieken inzetten ter ontwikkeling van jouw persoonlijke groeipotentieel. Hierbij snijden we op onconventionele wijze, met positieve energie en nuchterheid de thema's mentale kracht aan.

In deze leergang versterk je jouw mentale kracht door het zelfbewustzijn aan te spreken en te vergroten. Zo leer je onbewuste processen te herkennen, erop te vertrouwen en ernaar te handelen. Succes is immers niets meer of minder dan een aaneenschakeling van goede prestaties. Keer op keer. Om dit te bereiken hebben we een multidisciplinair speelterrein gecreëerd. Zo gebruiken we diverse inzichten uit de (top)sport, neuro- en gedragswetenschappen en recente technologische ontwikkelingen. Denk bij dit laatste aan een activity tracker en hartcoherentiemetingen middels een sensor aan het oor. 

Hoe en met wie

In een combinatie van 3 plenaire dagsessies en 3 individuele sessies gaat iedere deelnemer aan de slag met persoonlijke leerdoelen. De sessies zijn verspreid over een periode van 12 weken, waarbij ook gewerkt wordt met thuisopdrachten. De plenaire dagsessies vinden plaats met een groep van 7 à 11 deelnemers. Doordat we werken in een kleine groep gedurende de dagsessies, ontstaat de mogelijkheid te leren van elkaars ervaringen en zelfonderzoek.

Open mindset

Ons uitgangspunt is dat ieder mens tot meer in staat is dan hij of zij denkt. Voorwaarde voor het slagen hiervan ligt in een open mindset voor de ervaringen die we in het traject aanbieden. We groeien namelijk op de grenzen van ons kunnen. Bewust en met vertrouwen gaan we daarom deze grenzen opzoeken. Dit vraagt moed en doorzettingsvermogen.

Wat het je oplevert

Energie om elke uitdaging in werk of privé aan te gaan. Verhoogde prestaties en een duidelijker besef van de invloed én keuze in het eigen handelen. Bewustzijnsvergroting waardoor een positieve vicieuze cirkel ontstaat. Beslissen en handelen wordt meer op elkaar afgestemd en vergroten daarmee jouw prestaties.

 

 

Inschrijven

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input